Steg 4 - Bygglov

Försäljningskontoret hjälper alltså till med nödvändiga handlingar för bygglovsansökan. Ansökan sänds till Byggnadsnämnden, som är den instans i kommunen som beviljar bygglov.

Avgiften för bygglov varierar mellan olika kommuner och ska täcka kostnaden för både den tekniska granskningen och det byggsamråd som krävs enligt i Plan- och Bygglagen.

När bygglovet har beviljats

Byggnationen får inte börja förrän bygglovet är färdigt och ett byggsamråd har genomförts. När Byggnadsnämnden har fattat sitt beslut får ni ett utdrag ur nämndens protokoll och ett exemplar av ritningarna. En kopia av bygglovet överlämnas då till vårt försäljningskontor.

Bygganmälan

I god tid före själva byggstarten ska också en bygganmälan lämnas till Byggnadsnämnden. Då ska ni ha utsett er kvalitetsansvarige som vi beskriver närmare under punkt åtta.