Vår noll-fels-vision

Koncernledningen bestämde redan 2002 att koncernens varumärken Myresjöhus och SmålandsVillan skulle ha en kvalitetssäkring som gör det tryggt för alla kunder som väljer ett hus från koncernen.

Myresjöhus erbjuder totalentreprenad och därmed kan vi ta helhetsansvaret avseende kvalitet. För att ge kvalitet rätt fokus i koncernen skapade vi ”noll-fels-visionen”.

"Noll-fels-visionen" har som syfte att alla inblandade parter, både interna och externa, skall arbeta efter att huset, vid slutbesiktningsdagen, levereras utan anmärkning till våra kunder. För att detta skall kunna uppnås krävs att hela vår värdekedja (från avtal, via kontoret, alla våra leverantörer, vår egen produktion samt våra entreprenörer) har en egenkontroll, som skall fånga upp eventuella avvikelser. Alla avvikelser analyseras av vår kvalitetsavdelning i syfte med att vi skall arbeta med ständiga förbättringar så att vår ”noll-fels-vision” blir verklighet för alla våra kunder.

När vi startade vår ”noll-fels-vision” var antalet slutbesiktningar utan anmärkning väldigt få. Idag slutbesiktas nästan 90 % av alla våra hus med 0-5 fel, vilket vi tycker är bra. De hus som har anmärkningar skall åtgärdas omgående och orsakerna skall även där analyseras. Ledningen har klargjort att ”noll-fels-visionen” gäller, det vill säga att vi blir inte nöjda förrän när alla hus levereras utan anmärkning. Detta är ett ständigt förbättringsarbete som pågår varje dag i hela vår organisation. För att ge alla våra kunder trygghet vid en husaffär, arbetar vi sedan över 20 år med totalentreprenad. Det innebär en kontakt ett kontrakt. Uppstår det under byggprocessen oklarheter, så tar vi vårt ansvar och kunderna kan känna sig trygga.

I sammanställningen från Gar-Bo ovan jämförs Myresjöhus med övriga branschen. Myresjöhus siffror räknas även in i branschens statistik, vilket gör att våra siffror är ännu bättre jämfört med övriga hustillverkare. Från och med 1 januari 2014 så mäter Gar-Bo 0-3 fel, kraven blir alltså ännu tuffare. Läs mer om Gar-Bo här.

OBOS Sverige AB med tillhörande dotterbolag är knutna till branschorganisationen TMF. Det innebär att vi följer de regler och riktlinjer som branschen arbetar efter. Inom TMF pågår nu diskussionen att alla medlemsföretagen skall arbeta efter ”noll-fels-visionen”, vilket vi tycker är mycket positivt. Det höjer husbranschens rykte och värde, vilket är till gagn för alla nya huskunder.

Har ni fler frågor om vår ”noll-fels-vision” - kontakta er lokala säljare så skall vi berätta mer om vårt unika "noll-fels-arbete".