B2B

Med kundnytta i fokus har vi utvecklat en produktportfölj i vår koncern som förenklar bostadsplaneringen i kommunerna. Samtidigt har vi utvecklat det industriella byggandet genom att ta fram ett unikt koncept som vi kallar Start Living.