Ansöka om bygglov

För att kunna bygga nytt behövs ett bygglov – och det utfärdas av Byggnadsnämnden i kommunen du bygger i. Detta för att kunna ta beslut om hur marken ska användas och om dina planer följer de lokala reglerna i din kommun.

Vad behöver kommunen?

För att kunna ta ett beslut behöver Byggnadsnämnden i din kommun de ritningar som visar hur ditt hus ska se ut och placeras på tomten. Om du bygger med vår totalentreprenad får du hjälp av din säljare eller projektledare med att ta fram allt material som behövs – och med att göra en bygglovsansökan till kommunen.

Din ansökan prövas

När nämnden har tagit emot allt material som behövs är det dags för dem att pröva din bygglovsansökan. När beslut om bygglov är fattat kommer du att få ett utdrag ur nämndens protokoll och ett exemplar av ritningarna.

Du kallas till tekniskt samråd

Efter att bygglovet har beviljats brukar Byggnadsnämnden kalla till tekniskt samråd. Då kommer ni bland annat gå igenom hur arbetet på tomten ska planeras och organiseras. Det är även under detta möte som du får tillstånd för byggstart.

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.