Besiktningar

När huset är klart görs en kontrollbesiktning och därefter en slutbesiktning för att säkerställa att huset är byggt enligt konstens alla regler.

En oberoende besiktningsman

Besiktningsmannen är den som kallar till både kontrollbesiktningen och slutbesiktningen. Han ska vara opartisk och har uppdraget att kontrollera så att arbetet är utfört enligt avtalet. Huset gås noga igenom från golv till tak, och skriftliga protokoll upprättas.

Drift- och skötselanvisningar

De flesta större hustillverkare överlämnar en pärm i samband med slutbesiktningen. Här finns generella produktanvisningar samt ritningar över el och VVS. Här kan du även samla den produktinformation som följer med utrustning som vitvaror och värmeprodukter.

Eventuellt eget arbete

Om du byggt med totalentreprenad och ska utföra arbete själv eller via en entreprenör du kontrakterat måste detta ske efter slutbesiktningen.

Slutsamråd och slutbevis

Den kontrollansvarige sammanställer dokumentationen och skickar in den till Byggnadsnämnden tillsammans med en begäran om slutsamråd. Byggnadsnämnden kallar till slutsamrådet. Därefter utfärdas slutbevis och inflyttningstillstånd om allt är slutfört enligt kontrollplanen. Slutbeviset är alltså en bekräftelse på att huset byggts enligt alla uppställda krav.

Så här jobbar Myresjöhus

Bygg ett hus utan anmärkningar

Vår målsättning: Noll fel

Vår Noll-fels-vision ingår som en extra trygghet när du bygger med vår totalentreprenad och innebär att vi noga kontrollerar varje del i arbetet med ditt hus för att nå målsättningen att inte ett enda fel ska finnas vid slutbesiktningen.

Läs mer om noll-fels-visionen

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?