Kontroll- och slutbesiktning

Innan du flyttar in kommer först en kontrollbesiktning och därefter en slutbesiktning genomföras – för att se till att ditt hus har byggts enligt alla konstens regler och enligt ditt avtal med Myresjöhus.

Oberoende besiktningar

Du kommer att bli kallad till både kontroll- och slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Hen kommer gå igenom hela huset noga och upprätta skriftliga protokoll över besiktningen.

Alla instruktioner på en plats

I samband med slutbesiktningen kommer du att få en pärm från Myresjöhus som innehåller både generella produktanvisningar och ritningar över både el och VVS. Ett tips är att samla all produktinformation som hör till vitvaror, värmeprodukter och liknande i samma mapp.

Slutsamråd med nämnden och slutbevis

Personen som är kontrollansvarig för ditt husbygge sammanställer all dokumentation och skickar in den till Byggnadsnämnden – tillsammans med en begäran om slutsamråd. Sedan kommer Byggnadsnämnden att kalla till ett slutsamråd. När det är bekräftat att huset har byggts enligt alla uppställda krav kommer ett slutbevis och ett inflyttningstillstånd att utfärdas. I och med det är entreprenadtiden avslutad och garantitiden inleds.

Eget arbete efter besiktningen

Du kanske planerar att utföra eget arbete på ditt hus? Om du har byggt huset med totalentreprenad behöver detta arbete utföras efter att slutbesiktningen är färdig – oavsett om du planerar att utföra det själv eller via en entreprenör.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.