Beställ katalog

Kontroll- och slutbesiktning

Innan du flyttar in kommer först en kontrollbesiktning och därefter en slutbesiktning genomföras – för att se till att ditt hus har byggts enligt alla konstens regler och enligt ditt avtal med oss på Myresjöhus.

Oberoende besiktningar

Du kommer att bli kallad till både kontroll- och slutbesiktning av en oberoende besiktningsman. Hen kommer gå igenom hela huset noga och upprätta skriftliga protokoll över besiktningen.

Alla instruktioner på en plats

I samband med slutbesiktningen kommer du att få en pärm (eller ett USB-minne) från oss på Myresjöhus som både innehåller generella produktanvisningar och ritningar över el och VVS. Ett tips är att samla all produktinformation som hör till vitvaror, värmeprodukter och liknande på samma ställe.

Slutsamråd med nämnden och slutbevis

Personen som är kontrollansvarig för ditt husbygge sammanställer all dokumentation och skickar in den till Byggnadsnämnden – tillsammans med en begäran om slutsamråd. Sedan kommer Byggnadsnämnden att kalla till ett slutsamråd. När det är bekräftat att huset har byggts enligt alla uppställda krav kommer ett slutbevis och ett inflyttningstillstånd att utfärdas. I och med det är entreprenadtiden avslutad och garantitiden inleds.

Eget arbete efter besiktningen

Du kanske planerar att fortsätta jobba på ditt hus? Om du har byggt huset med vår totalentreprenad behöver detta arbete utföras efter att slutbesiktningen är färdig – oavsett om du planerar att göra jobbet själv eller anlita en entreprenör.

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.