Bygglov

Du vet vilket hus du vill ha, var det ska byggas och hur det ska finansieras. Nu är det dags att söka bygglov.

Kraven för bygglovet

För att Byggnadsnämnden i din kommun ska kunna bevilja ett bygglov behöver de ritningar som visar hur ditt hus ska se ut och placeras på tomten. Det är för att säkerställa att det följer detaljplanen, exempelvis. Om du bygger med totalentreprenad får du hjälp av din säljare att ta fram allt material och att göra en bygglovsansökan. Avgiften varierar mellan olika kommuner och ska täcka kostnaden för både den tekniska granskningen och det byggsamråd som krävs enligt Plan- och bygglagen.

När bygglovet beviljats

När Byggnadsnämden fattat sitt beslut får du ett utdrag ur nämndens protokoll och ett exemplar av ritningarna. Byggnadsnämnden kallar därefter till ett tekniskt samråd där man lämnar tillstånd för byggstart.

LÄS KUNDERNAS EGNA ORD

Läs våra husbloggar

Bli inspirerad av de som bygger med Myresjöhus

Våra husbloggare är de som ger dig bäst bild av hur det faktiskt är att bygga med Myresjöhus. Här hittar du inspiration, tips och svar på dina frågor.

Upptäck våra husbloggare

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?