Entreprenad

Att bygga hus handlar inte bara om vilket och var. En lika viktig fråga är hur. Här går vi igenom de olika entreprenadformerna du kan välja mellan och vad de innebär för dig under bygget av ditt hus.

Ett eller flera kontrakt

När du bygger hus kan du välja hur mycket ansvar och arbete du vill lägga på dig själv. Man brukar prata om tre olika entreprenadformer; totalentreprenad, generalentreprenad och delad entreprenad. Du kan se entreprenadformen som en slags ansvarsfördelning för bygget. Med tanke på vilket stort projekt det är att bygga ett hus är det därför inte överraskande att de flesta villor idag byggs med totalentreprenad. Då skriver du ett enda kontrakt med ett företag som bär ansvaret för hela byggprocessen. Totalentreprenören anlitar ofta själv olika fackmän – underentreprenörer – för att utföra arbeten på ditt hus. Det är dock fortfarande alltid totalentreprenören som ansvarar för att deras arbete blir rätt utfört och klart tid.

Läs det finstilta

Exakt vad som ingår i en totalentreprenad kan skilja sig åt mellan olika hustillverkare, och det blir inte lättare av att många förpackar just totalentreprenad under egna namn. När du besöker olika hustillverkares webbsidor stöter du på allt från totalentreprenad till inflyttningsklart och nyckelfärdigt. Torbjörn Nilsson är entreprenadchef på Myresjöhus och rekommenderar att du noga kontrollerar vad det är du skriver på.

– Titta extra på exempelvis försäkringsvillkor, den juridiska ansvarsfördelningen och vilka kostnader som ingår i kalkylen. Det är en förutsättning för att du ska kunna jämföra olika hustillverkare med varandra. När vi på Myresjöhus pratar entreprenadformer med våra kunder är det ofta trygghet och tid som fäller avgörandet. Med vår totalentreprenad skriver du bara på ett enda kontrakt. Du behöver inte ta in offerter och ingå avtal med alla entreprenörer som krävs för att bygga ett hus. Hos oss ingår också en personlig projektledare som driver allt från planering till samordning av fackmän och materialleveranser. Det ger en trygghet för kunden att alltid ha en och samma kontaktperson. Till sist ger vi också alltid ett fast pris på vad det kommer att kosta.

I kontraktet för totalentreprenaden regleras också vems ansvar det är att genomföra tillståndsansökningar hos exempelvis kommunen. Ännu en anledning att noga kontrollera vad som förväntas av dig och vad du kan kräva av din hustillverkare.

Vem vill inte bygga med totalentreprenad?

Trots att totalentreprenadens trygghet stadigt vinner mark finns det fortfarande de som väljer att bygga med generalentreprenad eller delad entreprenad. Varför? En anledning är priset. I gengäld mot att du lägger fler timmar under byggprocessen kan du få en billigare slutnota. Men det är viktigt att vara medveten om att man också tar en högre risk. Säg att du har anlitat en arkitekt som projekterat ditt hus, och du sedan skriver avtal med en generalentreprenör att bygga det efter din arkitekts ritningar och beskrivningar. När det är dags för besiktning av huset upptäcks flera fel – men det är inte säkert att det är helt lätt att avgöra vems ansvar det är att det blivit fel. Är det arkitektens eller entreprenörens? Bevisbördan ligger dessvärre på dig. Kan du inte visa vem som är ansvarig för felet kommer du själv att få svara för det.

Delad entreprenad kan vara ett alternativ för dig som tänker utföra vissa arbeten själv eller ta hjälp av exempelvis vänner. Det kan spara en hel del pengar, men du får också bära ansvaret för att de arbeten du utför blir korrekta. Du måste också teckna en olycksfallsförsäkring, så att du har skydd om något skulle hända. Vid delad entreprenad är det också du som bär ansvaret för byggnationen och projektledningen av den. Du upphandlar entreprenörerna och ser till att de utför sitt arbete enligt din byggplan. Var en och av dina entreprenörer är endast ansvariga för det arbete och det material som omfattas av dennes avtal med dig. Den stora risken vid delad entreprenad är att ingen förutom du själv tar ansvar för helheten, och att det finns ännu fler parter som kan skylla på varandra om fel uppstår. Du har också ett visst ansvar för dina entreprenörer. Om du anlitar ett företag som inte har F-skattsedel kan du bli betraktad som ansvarig för att skatten betalas.

Skriv tydliga kontrakt

Om du väljer att bygga med delad entreprenad är det allra viktigaste att du skriver tydliga kontrakt som reglerar vem som har ansvar för vad. Sådant är alltid både dyrt och tidskrävande att behöva reda ut i efterhand. Kontrollera också noga vilka du väljer att anlita. Om någon av dina entreprenörer är oseriös eller till och med går i konkurs under ditt bygge kan du både förlora pengar och få ditt inflyttningsdatum framflyttat.

Entreprenadformer

Totalentreprenad

Kallas ibland även funktionsentreprenad. Du skriver kontrakt med ett enda företag som bär ansvaret för hela byggprocessen. Det är det bekvämaste alternativet och kräver den minsta arbetsinsatsen från dig.

Generalentreprenad

Kallas även utförandeentreprenad. Du anlitar en arkitekt som ritar huset och skriver sedan ett separat kontrakt med en tredje part, generalentreprenören, som bygger det.

Delad entreprenad

I sin enklaste form kan delad entreprenad innebära två kontrakt och blir i praktiken väldigt likt en generalentreprenad, men det kan också betyda att du upphandlar ett flertal entreprenörer och skriver enskilda kontrakt som reglerar allt från markarbeten till kakelsättning. Du ansvarar själv för samordningen av alla arbeten.

Bygg hela huset till fast pris

Upptäck fördelarna med totalentreprenad

Ett kontrakt och fast pris

Det enklaste sättet att bygga hus är med vår totalentreprenad. Då skriver du ett enda kontrakt med oss, sedan sköter vi allt. Från markarbetet till överlämningen av nyckeln. Alternativet är delad entreprenad eller generalentreprenad, där du själv får ta betydligt större ansvar.

Läs mer om vår entreprenad

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?