Finansiering

Ett hus är en investering som få klarar att göra utan att ta lån. Här går vi igenom hur finansieringen av ett husbygge går till.

Ansök om lån

Din säljare upprättar en kalkyl som visar vilka kostnader du kommer att få när du flyttat in i ditt nya hus. Det gäller dels den sammanlagda kostnaden för produktionen men också vilka driftskostnader, exempelvis uppvärmning, som tillkommer varje månad. Med kalkylen som utgångspunkt gör din bank en bedömning av dina ekonomiska förutsättningar. Det är dessa som styr hur stora lån din bank är beredd att ge dig, och till vilken ränta.

Byggnadskreditiv

När du bygger ett nytt hus finansieras det både med byggnadskreditiv och långfristiga lån. Med byggnadskreditiv menas en form av checkkredit, och är till för att klara de löpande betalningarna under byggtiden. Fakturor kopplade till husbygget skickas hem till dig, och efter att du kontrollerat dem skickar du dem vidare till banken som ser till att de betalas på förfallodagen. När huset är färdigt förs krediten över till ditt bolån. Med ett långfristigt lån menas skulder som förfaller till betalning senare än om ett år.

Amorteringsfrihet

Sedan den 1 september 2021 erbjuder Myresjöhus partner Nordea amorteringsfrihet i fem år. Det betyder att du som bygger ett nytt hus med oss inte behöver amortera på ditt lån direkt, utan kan då antingen spara pengar eller fortsätta investera i ditt hus.

Jämkning av preliminärskatt

Räntan på ditt huslån är avdragsgill, vilket räknas in i kostnadskalkylen för huset. Skatteavdraget kommer först året efter ränteutgiften för byggnadskreditiv och lån. Vill du inte vänta till dess kan du begära en sänkning av din skatt hos Skatteverket.

Hur är det med fastighetsskatten?

Småhus (villor) är sedan 2012 helt befriade från kommunal fastighetsskatt i 15 år. När du bygger nytt är den minskade fastighetsskatten alltså något du ska ta med i beräkningen när du jämför kostnaden med att köpa ett äldre hus.

Testa att göra en huskalkyl

Myresjöhus i samarbete med Nordea

Ett bättre bolån

Ekonomin är viktig när du köper hus, och det är få som klarar en sådan investering utan att ta lån.  I samarbete med Nordea erbjuder vi på Myresjöhus ett Trygghetslån med riktigt bra lånevillkor. 

Läs mer om finansiering

Läs våra fördjupande artiklar

Sex smarta tips

Råd från banken till dig som funderar på nytt hus

Vad ska du tänka på när du köper hus? Vi har sammanställt sex tips från banken som kommer göra ditt beslut enklare.

Läs hela artikeln

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?