Beställ katalog

Slutlig beställning

Den slutliga beställningen för ditt hus innehåller alla handlingar som definitivt bestämmer husets utförande. När beställningen är ivägskickad kan leveransdatum för ditt hus bestämmas.

Vad innebär slutlig beställning?

Beställningen innehåller allt ifrån fasad och takpannor till vitvaror och badrumsinredning. När den är ivägskickad beställs material, en grundritning och installationsritningar för el och VVS. På så vis kan allting tillverkas, levereras och byggas upp enligt tidplanen som vi kommit överens om. Kopior på ritningarna kommer även att skickas vidare till försäkringsbolaget – som lämnar den obligatoriska färdigställandeförsäkringen för ditt hus.

Vad händer efter slutlig beställning?

Minst sex veckor innan arbetet på din tomt börjar kommer vi att behöva ett intyg på att du har säkerhet för betalningen. Det som behövs då är en så kallad spärrförbindelse – vilket betyder att du avsätter ett bestämt belopp av din byggnadskredit till Myresjöhus som betalning för leverans av material och arbete. Du beställer spärrförbindelsen från din bank och skickar den sedan vidare till din säljare eller projektledare. Beloppet på intyget ska motsvara avtalsbeloppet efter den slutliga beställningen, plus kostnader för eventuell indexuppräkning och extra markarbeten.

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.