Markarbete

Ingen tomt är den andra lik, det gör att arbetet som behövs för att kunna bygga ditt hus varierar i omfattning och kostnad. Här ger vi några exempel på olika typer av markarbeten – och vilka faktorer som påverkar priset.

Är markarbete alltid dyrt och krångligt?

Nej, inte alls. Många som bygger med vår totalentreprenad klarar sig utan större kostnader eftersom en del markarbete ingår i entreprenaden, vissa betalar inget extra alls. Vår säljare åker alltid ut och tittar på tomten, ofta i sällskap med markentreprenören. Vi gör vårt bästa för att kunna ge dig en så tydlig prisbild som möjligt redan från början. Men du behöver vara beredd på att saker kan hända efter vägen. Det är inte alltid så enkelt att veta vad som döljer sig under ytan.

Tomtens egenskaper styr

Vissa tomter är plana, andra är kuperade. På vissa syns berg med blotta ögat, på andra kan det lura under ytan – och på vissa tomter är det istället långt ner till mark som är fast nog att bygga på… Olika marktyper påverkar hur mycket markarbete som måste göras för att ditt hus ska stå stadigt på tomten, idag och i framtiden. Här listar vi några faktorer som kan påverka kostnaden, i stigande skala. Men tänk på att alla kostnader skalar med omfattningen på arbetet som behöver utföras.

Husmodell och placering

Vilken husmodell du väljer spelar roll – inte minst hur stor byggyta huset har, alltså hur stor plats det tar på tomten. Markarbetet för ett stort enplanshus på en kuperad tomt blir till exempel dyrare än för ett tvåplanshus med lika stor boarea. Även tomtens utseende och tillgängligheten till platsen där huset ska placeras kan påverka kostnaden.

Schaktning

Schaktning görs på alla tomter för att jämna till och få ett bra underlag för husgrunden. Den måste ju stå på en plan yta och det kan vara ganska stora mängder jord och andra massor som behöver tas bort.

Bortforsling av massor

Matjord och massor som kan användas till att fylla ut med sparas på tomten, men ofta behöver man även transportera bort schaktmassorna, och ibland även betala deponiavgifter för dem.

Fylla ut tomten

Material för att fylla ut och/eller jämna till tomten behöver alltid forslas dit i någon mån. Här varierar behovet (och kostnaden) stort beroende på markens egenskaper.

Trädfällning och röjning

Att fälla träd och/eller röja sly kostar också en del. Det som är dyrast här är dock om det finns många stubbar att ta hand om.

Sprängning

Att behöva spränga bort berg för att kunna bygga är mångas skräck, men det behöver inte alls vara så illa. Visst kostar det en del, inte minst om du har många grannar. Då krävs besiktningar för att säkerställa att husen runt omkring inte tar skada. Men i gengäld är berggrund stadigt och stabilt att bygga på, och du får i regel bra fyllnadsmassor till din tomt på köpet.

Spräcka berg

Ett alternativ till sprängning kan vara att spräcka berget, om markentreprenören bedömer det som möjligt på platsen. Om det handlar om en mindre mängd berg och många grannar som berörs kan det löna sig, eftersom man slipper besiktningar.

Pålning

På lerig och mjuk mark behöver man ofta påla för att komma ner till fast mark så att ditt nya hus kan stå stadigt. Pålning är dessvärre det markarbete som kostar allra mest. Exakt hur mycket beror till exempel på var i landet du bor, hur många och hur långa pålar som krävs – och hur långt ner i marken de ska. För att ta reda på det behövs ofta en geoteknisk undersökning.

Geoteknisk undersökning

Att göra en geoteknisk markundersökning kostar ofta från 30.000 kronor och uppåt. Men vid vissa markförhållanden kan det spara dig pengar i slutändan, eftersom du får veta vad som finns i marken. Vissa kommuner kräver också att en geoteknisk undersökning görs för att man ska få bygglov.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.