Ritningar

Eftersom det var stiltje i detaljplaneringen i vårt område under en lång tid började vi hösten 2013 planera för att bygga en 45-kvadratare med möjlig tillbyggnad så fort nya detaljplanen vann laga kraft. Vi kontaktade Borohus och kom så långt att vi fick färdiga bygglovsritningar innan detaljplanearbetet lossnade igen. Därför har vi något att jämföra med nu när våra Smartritningar ska tas fram. En ytterst seg process har det varit. Hus bygger man inte så många i livet och det är viktigt att inte stressa fram något. Däremot känns det ganska avigt att alla synpunkter ska gå via säljaren. Hos Borohus hade vi en konstruktör (är minst två konstruktörer som pillat med Smarthuset) som vi hade personlig kontakt med via mail och telefon.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.