Bygglov klart

Nu har vi äntligen fått bygglov och en tid för tekniskt samråd. Det känns som att det går framåt! Beräknad husleverans är vecka 24 vilket är veckan innan midsommar. Sen är det 20 veckors byggtid exklusive semestrar så vi hoppas att inflyttning blir i slutet av året i god tid innan jul. Vi köpte tomten i slutet av 2009 så man kan säga att vi väntat 5 år på detta.Den senaste tiden har vi bl.a. ägnat oss åt att röja upp på tomten efter träfällningen. Elva träd fälldes huller om buller och i början var det svårt att röra sig på tomten på grund av alla grenar och stammar. Men två dagars metodiskt arbete har gett resultat och nu återstår en dags kapning och sortering kvar innan vi har två fina högar med ris och ved var för sig.Vi har ändrat på några detaljer sen jag senast presenterade bygglovsritningarna här så här kommer de senaste som vi fick bygglov för:

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.