Ekonomi

Nu har sista fakturan kommit och det är dags att summera kostnaderna:

Hus med totalentreprenad

HUS med vissa tillägg 2554754Tillägg efter slutbeställning:Byte spishäll 5309Extra plattsättning 2875Målade sovrum på övervåning 690010 m2 golv på vinden 8050Extra elarbete 4600Summa: 2 582 488

Tomt och markkostnader

Tomt 1475000Trädfällning 13 750Hyra av markförstärkningsplattor för mobilkran i samband med husresninginkoppling av Byggskåp för el 4599Tillkommande markarbeten inom myresjöhus entreprenad 259 440Extra markarbete utanför Myresjöhus, (uppfart, nedgrävning av tank, extra trädfällning fyllnadsmassor till baksida och slänter) 288 470Sprickbesiktning, vibrationsmätning, provtryckning av 3 grannfastigheter i samband med sprängning 18770Bullermätning i färdigt hus, krav från byggnadsnämden 10025Anslutning av el (ej byggström) 27 625besiktning av imkanal (köksfläkt)1500Omlastning 25000Vattenbrunn 67 413avloppstank 25245SUMMA: 2 191 837

Kostnader för bygglov mm

Kvalitetsansvarig 24800Bygglov(bygglov, startbesked, planavgift) 58035Utstakning & lägeskontroll samt påvisning av gränser 16000Interimistiskt slutbesked 1620Marklov efter bygglov 2430Lov för att anlägga enskilt avlopp 4975Räntor under byggtiden 23966SUMMA:131 826TOTALT: 4  906 151Totalt sett vart huset dyrare än vi hoppades, men jag kan inte säga att jag är speciellt förvånad. Jag har läst så många bloggar och artiklar om folk som bygger hus och det blir alltid dyrare än de räknat på. Det som sticker ut i vårt fall är kostnaden för markarbetet som blev betydligt högre än väntat. Just denna kostnad är svår att beräkna innan och gjorde iaf mig rätt så nervös under en period. Utöver det så kostade det en del att uppgradera huset till en godtagbar standard då huset i sitt basutförande är väldigt enkelt utrustat. Sen tillkommer kostnader man kanske inte tänkt på innan eller gissat på en lägre kostnad, i vårt fall kostnader för bullermätning, omlastning, sprickbesiktning samt olika lovkostnader. Ett tips är att aldrig bygga ett hus om kalkylen ligger precis på gränsen ekonomiskt, utan ha alltid en buffert att plocka ifrån då det med stor sannolikhet kommer bli dyrare än väntat

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.