I väntan på bygglovet

Vi skickade in vår bygglovsansökan för över en månad sen men vi har dividerat med kommunen kring två frågor. Den ena är bullerreglerna som gäller för fastigheterna längs en väg som leder in i villaområdet. Vi har hävdat att vi uppfyller kraven och till sist fick vi ett godkännande på den punkten utan att vi tvingades till att bekosta dyra och onödiga utredningar. Vi har ändå, för vår egen skull, valt extra bullerisolerade fönster samt friskluftsventiler samt extra skivmaterial i ytterväggarna för att dämpa eventuella oljud från vägen. Den andra fråga är tillgängligheten till huset. I PBL finns krav på tillgänglighet med rullstol om det kan anses rimligt med hänsyn till terrängen. Kommunen tolkar tillgängligheten som så att om man kan köra bil fram till huset och ifrån bilen rulla in rullstolen så har man uppfyllt kraven. Vi kommer nog tvingas gå med på kommunens krav och spränga/slänta ut en uppfart mot huset, trots att lutningen på uppfarten kommer bli strax över 10 %.Under den här mellantiden har jag roat mig med att bygga en liten modell av huset och sen målat den i den färg (ncs s 3505-y) som vi, efter möte med inredningsarkitekten på Whye och Lilja, tänkt måla huset med. Dock har frugan nu efter detta experiment börjat tvivla och vill måla huset i en mörkare kulör. Jag kan tänka mig att måla i ncs s 4502-y också så vi får se vart det slutar. Vi har av praktiska skäl valt bort vit och svart färg på fasaden. Eftersom vi vill ha en färg som smälter in i naturen var det bara grå kvar att välja på. Lite tråkigt kanske, men vi tror det kommer bli bra.

Inom kort kommer jag att lägga upp bloggen på www.vibyggerhus.se

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.