Kontrollbesiktning

Då var kontrollbesiktningen avklarad. En kontrollbesiktning är inte juridiskt bindande utan vars enda syfte är att minimera antalet anmärkningar inför slutbesiktningen, som äger rum om två veckor. Jag hade inte så stor koll på besiktningar men jag hittade en bra guide som på ett enkelt sätt beskriver förfarandet samt vad som anses vara fackmannamässigt utförande. Guiden heter Besiktningsmannaboken och ges ut av konsumentverket.Generellt är vi nöjda med huset men det är vissa detaljer där vi inte är nöjda med utförandet samt en del skador som vi tycker borde åtgärdas.Tyvärr var huset vid besiktningstillfället inte klart som det var tänkt att vara. I köket saknades diskmaskin samt vägguttag. Vattnet var inte inkopplat vilket innebar att flera punkter inte kunde gås igenom. Fall i badrum, wc, injustering av värme, mm. får vänta tills slutbesiktning. Det var även en del byggmaterial kvar i huset. På taket upptäckts en sprucken takpanna, en nockpanna som inte satt fast samt en taksäkring som inte satt fast. Allt detta togs upp i protokollet och skall åtgärdas. På vinden var det en väldig massa flugor och efter lite googlande så misstänker vi att det är vindsflugor, ganska otrevligt men det verkar vara normalt? Tydligen bor dom normalt utomhus men övervintrar inomhus, de skall inte föröka sig inomhus och i övrigt vara ofarligaEn av de innedörrar som vi tidigare ansett vara felmonterade ansåg även besiktningsmannen sitta fel. Dörren till badrummet som sitter monterad på samma sätt ansåg han dock inte vara felmonterad, då han tyckte att den inte riskerades att slås sönder på samma sätt då den slår upp mot en vägg/garderob. I badrummet på övre plan var kakelplattorna sträva/prickiga av, förmodar vi, färg. Jag misstänker att det beror på att plattsättarna varit på plats före målarna i vårt hus något de inte brukar vara. I övrigt så upptäcktes en del lackskador, dörrar som inte var finjusterade samt skador på golv vid något ställe.På utsidan var vi och besiktningsmannen inte överens om några punkter. Panelen har på vissa ställen skador och sprickor. Samtliga skador sitter antingen på plankan längst ned mot mark eller på samma höjd strax över husets midja. Förmodligen fick panelen dessa sprickor efter omlastningen från stora till lilla lastbilen när blocken flyttades med kran. Två av dessa sprickor togs upp i protokollet men två ansågs inte vara tillräckligt grova (se bild nedan). Vi håller dock inte med besiktningsmannen och det noterades till protokollets bilaga 2

Jag tycker inte att dessa skador är något man får acceptera

inte denna heller

Den utvändiga eldragningen togs inte heller upp i protokollet då besiktningsmannen inte tyckte att det var något fel. Vi tyckte dock att den skulle vara med så den togs med i bilaga 2

Felaktig installation eller ej, är detta okej på ett nytt hus för 2,6 miljoner?

Det gjordes även några andra upptäckter utomhus men dessa togs upp i protokollet och skall åtgärdas.När vi ändå var på plats passade jag på att fota köket igen då stänkskyddet var uppsatt.

2015-11-02 10.17.21

Jag fotade även vinden och vårt fina golv som kom på att vi ville ha i sista stund. En perfekt plats för julgrejer och liknande lätta saker som inte är fuktkänsliga

2015-11-02 09.56.34

Till sist bjuder jag på en höstbild av huset.

2015-11-02 10.36.58

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.