Det går framåt

Det har hänt lite på tomten sedan i måndags. Nu är det schaktat för både huset och garaget och en leverans med grus har kommit, även lite rör stack upp ur marken. I  morgon tror jag kantelementen skulle komma på plats. Då får vi en bättre uppfattning om placering och storlek av hus och garage.

IMG_1537

En liten stenhög hälsar oss välkomna på framsidan och vi har en hel del massor att göra av med.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.