Bygglov

Januari ägnades tiden åt att förbereda ritningsunderlag för ansökan om bygglov. Nu inser vi fördelen med totalentreprenad. Det är många handlingar som kommunen vill ha för att kunna påbörja granskningen av ansökan. Det enda vi behövde fokusera på var fasadritningar och husets/garagets placering på tomten. Ok, tar tillbaka ordet ”enda”… vi ägnade mycket tid till att fundera ut olika lösningar, särskilt vad gäller husets placering. Men trots allt är det rätt så lyxigt att beroende på hur vi placerar huset kan vi välja vilken utsikt vi vill ha från olika rum och hur vi vill ha tillgång till de olika väderstrecken runt huset. Ytterligare aspekt är att vi till viss del kan anpassa fönstrens placering utifrån möbleringen istället för tvärtom. 😊Vi har ändrat altandörrarnas placering och fönstrens storlek i vissa rum. Men viktigt att komma ihåg är förstås att se till så att fönstren harmonierar med varandra på fasaden. Vi kommer att få söderläget vid ena kortsidan, därför tänker vi oss en kommande altan på den sidan vilket medför att ena altandörren får placeras på kortsidan.

Fasader

Man kan säga att vi utgick från fyra variabler när det gäller huset placering på tomten: Väderstrecken Havsutsikten Ett garage måste få plats Försöka hålla huset så högt upp på tomten som möjligt med tanke på fyllnadsmassorna.

Husets placering

Ok, kanske något överambitiöst att skapa en pappersmodell av hus och garage som placeras på ritningen… men kunde inte låta bli. 😊 Här står solen, dvs skrivbordslampan 😉, kl.12.

Modell

Den 6 februari skickades ansökan in till kommunen. Vi fick återkomma i ett ärende som gällde handdukstorkens placering. Den 10 mars beviljades vårt bygglov.

Bygglov

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.