Tekniskt samråd

I början på juli blev vi kallade till samrådsmöte med kommunen. Mötet hölls på Myresjöhus kontor och vi fick träffa vår byggledare vid Myresjöhus. Med vid mötet var även vår kontrollansvarige och vår ansvarige för markberedningen vilket var mycket bra. Han kunde svara på frågor om fyllnadsmassorna och annat kopplat till markarbetet, som stadsbyggnadskontorets representant ställde en hel del frågor kring.Den 3 juli fick vi startbesked från kommunen och dagen efter sattes det igång med att börja fylla tomten på den del där hus och garage ska placeras. Byggnadernas placering stakades ut och det var spännande att få en första bild av husets placering ute i verkligheten. 😊

Tomt6

Tomt5

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.