Sakta men säkert...

Altanen är nu klar, nästan... Senare i höst eller till våren skall vi lägga altan vid utgångarna från sidorna av huset. Men nu har vi i alla fall trall fram och runt poolen.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.