Några stenar har hittat sin plats


Stentrappan släpad på plats. Trots nogranna beräkningar utförda av en ingenjör saknas två steg!?Nyplanterad syrenhäck.Årets tomatplantor från Halmstad.