Några stenar har hittat sin plats


Stentrappan släpad på plats. Trots nogranna beräkningar utförda av en ingenjör saknas två steg!?Nyplanterad syrenhäck.Årets tomatplantor från Halmstad.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.