Semesterarbete i stenbrottet


Olika fraktioner med stenmaterial behövs i stora mängder. Många skottskärrevändor blir det innan allt är på plats.En långtradare med smågatsten lyckades till slut att backa ner för vår lilla väg. All sten gick inte att få in på gården.Bakom huset i tomtgränsen finns nu en stenmur gjord av alla "fynd" som hittils grävts fram.Stenmuren som håller upp plantering kring första delan av avloppsanläggningen.Jord och trampstenar på plats nu saknas bara växterna.Stenläggning med gatstenen runt huset påbörjas.Granitstenskanten som ska bli trappor framför entré och köksdörr satt på plats.Gatstenskanten runt huset.Stenläggning på den blivande uteplatsen utförd av en som meddelat att han inte vill bli stensättare.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.