Sten och åter sten


När en hydraulslang går sönder på en grävmaskin sprutar det mycket olja. Sedan kan man inte gräva mer......Innan grävmaskinen lade av "hittade" vi lite rör och ledningar 10 cm under markytan. Tur att det bara är sommarvattnet som ska rinna i den här ledningen.På vissa ställen är marken så mjuk att det inte går att köra med grävmaskinen mer innan tjälen lagt sig. Leran avslöjar en gäst som hälsat på under natten.Jorden är full av stenar som måste flyttas innan gräsmatta och land ska anläggas. Helt plötsligt inser man varför det finns så många stenrösen i omgivande hagar.Tomtprofilen börjar ta form. Många land blir det och många växter att välja.Den blivande uteplatsen har fått sitt första lager grus.Två granitblock från en gammal stenbro.Stenarna ska ligga som ingångssteg till garaget och vid köksdörren.Där den vita linjen går kommer det i vår att planteras en syrenhäck.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.