Gröna sidan upp som mr Lindeman sa . . .
Elin ansåg att även elskåpet skulle få lite gräs . . .

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.