Gröna sidan upp som mr Lindeman sa . . .
Elin ansåg att även elskåpet skulle få lite gräs . . .