Sten stensson sten . . . .

Länge sen vi skrev, men vi har haft "lite" att göra . . . .


nya bilder från insidan kommer denna veckan, lovar chefen!


Här är lite bilder från utsidan där plattläggning pågår för fullt . . .


32,7 ton sten är leverererat . . . . .


Kullersten för dräneringen runt huset!


Framtida terass på baksidan


Framsidan mot gatan!


Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.