Fortsatta problem med värmepumpen

Vi har alltjämt fortsatta problem med värmepumpen. Idag har vi kommit överens med Myresjöhus att reklamera den och därmed få en ordentlig genomgång av vad som kan vara felet.


NVS, som installerat frånluftsvärmepumpen, hävdar att den är korrekt installerad och hänvisar därmed till Myresjöhus. Eftersom vi hållit kontinuerlig kontakt med vår byggledare kom dessa fortsatta problem knappast som någon överraskning där heller.


Driftsäkerheten hos vår NIBE F750 är inte hög. Återkommande larm av typen högtryckslarm, temperaturbegränsarlarm och, nu senast, en blockering av kompressorn så att varken värme till huset eller varmvatten produceras gör tillvaron osäker. Det hjälper inte att ställa om pumpen till hjälpdrift i väntan på service eftersom även flödet förbi elpatronen är påverkat. Pumpen försöker starta om själv vid vissa av dessa fel, men går då bara en kort stund innan den slår ifrån. Märkligt nog registrerar inte pumpens dator några larm heller. Dessutom kan den fungera felfritt i en månad för att sedan, som nu, larma flera gånger varje dygn.


Det är tur att vi är hemmavid. En semester i två veckor och -20 grader när värmeproduktionen uteblir hade kunnat bli katastrofalt. Nu är det varken speciellt kallt ute och vi kan hålla koll på händelseförloppet. Inne har vi dock haft temperaturer på 17 grader, vilket är väl svalt för årstiden.


Den positiva nyheten med värmepumpen är att den går rysligt billigt. Vi har snart bott i vårt hus ett år och vi har sammantaget med värme och hushållsel inte nått 10 000 KWh ännu. Nu har ju vintern varit mild, men vi hade räknat med den dubbla elkonsumtionen. Det skulle ha varit alldeles lysande, med en felfritt fungerande pump.


Vi återkommer med nyheter allteftersom.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.