Vägen mot en gräsmatta


Även en lång resa startar med ett första steg. Nu börjar vi närma oss en gräsmatta på baksidan av huset. Hela dagen har vi skottat och kärrat jord, för att vid middagstid få hjälp av en grävmaskin för att sprida matjorden på baksidan.


Innan matjorden breddes ut justerades höjden på tomten närmast Polstjärnegatan för att få rätt lutning. I morgon fortsätter vi med markarbetena, men då är syftet att få till det hyfsat jämnt. Helt jämt kanske vore att föredra, men tjockleken på gräsrullarna varierar lite så helt jämnt blir det inte ändå. Innan rullarna kan läggas ut behöver vi dock också vattna på jorden ordentligt och packa den för att undvika sättningar.


Parallellt med detta så arbetar vi med biblioteket. Hyllorna längs med långsidan av rummet är monterade, men vi har inte hunnit fästa dem i väggen ännu. Vi kommer att göra den väggen helt klar och börja ställa in böcker innan vi monterar de återstående hyllorna. Allt för att frigöra utrymme.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.