Grunden lagd för fortsatt arbete!

Klockan 07.27 rullade cementbilen på adressen. Några minuter senare var de i full färd med att gjuta grunden. Fyra man sprutade dit cement, fördelade, nivåmätte och smekte vår grund. Allt med en stor portion kärlek. Under tiden dök cementlastbil nummer två upp. Påfyllnad.När vi återvände senare på eftermiddagen var grunderna lagda och vattenspridare, modell påhittighet och de luxe, utplacerade för att vattna grunden medan den brände. Inom kort slipas grunden. Därefter hälsar vi huskroppen hjärtligt välkommen.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.