Tomten finns visst!

Det finns de som säger att tomten inte finns. Det gör den. Eller rättare sagt, J&R Bygg har återskapat tomten – från lågtliggande leråker till högtliggande i nivå med husgrunden. Tomten tar form med grus för uppfart och gång till huvudentré och tvättstuga. Den tidigare bortschaktade matjorden fördelar de på resterande ytor. Och vilken precision de har – likt en förlängd arm och hand.En cykeltur längs med grannkvarteret vittnade om fin utsikt. Det blir bra det här! Och de gjuter grunden klockan 07.30 i morgon bitti. Det lär dokumenteras.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.