Projekt: gräsmatta

Ny gräsmatta ska rullas ut och det är lite arbete som måste göras innan. Vi hade redan en gräsmatta men den var mossig och ojämn pga alla tunga bilar som kört sönder den när huset byggdes. Även häcken mellan oss och grannen skall fixas och där ska det bli Tujor. Vi har haft en grävare som bla. grävt en ränna där häcken skall sitta och de har även dragit av ca 10 cm av gräsmattan. Ytan som gräsmattan skall vara på är ca 300 kvm och relativt rektangulär. Vi beställde 24 ton anläggningsjord som kom med lastbil och den jorden har nu krattats ut och sen välts. Runtom har vi satt ner plankor som ram för att sedan efter gräset lagts på så skall kantsten och kantlister i plåt ner för att förhindra spridning av ogräs. Gräset är beställ och kommer förhoppningsvis på fredag så vi kan rulla ut det på lördag. Spännande!!!

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.