mycket har trillat på plats ...

Då var det ett bra tag sedan det blev uppdaterat på bloggen. Det är inte samma sak som att man inte legat i för att komma framåt i poolbygget.


Det har faktiskt hänt en hel del sedan sist...


Det är nu helt återfyllt runt poolen med fuktspärr, dränerande material och jordmassor. Helt återfyllt är kanke inte helt sant då jag fortfarande lämnat öppet vi inlopp och utlopp för att kunna verfiera att kopplingarna håller tätt efter att det är vattenfyllt.


Inloppen är nu kopplade. Utloppet som är enklare blev jag dock int helt klar med idag. Det återstår några minuters arbete på detta.Jag har även dragit två gula dragrör som jag anslutit till dräneringsbrunnen. I den ena röret tänkte jag dra elen till dräneringspumpen och i det andra röret har dragit vattenledningen från dräneringspumpen. Anledednngen till att jag dragit vattenledningen i ett rör är för att jag enkelt skall kunna byta ut detta om om det någon gång skulle bli problem.
Alla vattenledningar samt elrör har jag dragit till förrådet i vilket pump, filter, saltklorinator kommer att monteras. Hit har jag även dragit det rör som leder vattnet från dräneringsbrunnen.Elen har jag ännu inte dragit men jag har dock hunnit göra en del av det förberedande arbetet. Som jag nämnde innan har jag lagt ner dragrör för att kunna leda elkabeln i. Rören från lamporna i poolen står fortfarande bara rakt upp ur marken bredvid poolen. Dessa skall anslutas till en kopplingsdosa som sedan leds vidare till en brunn jag skapat en bit utanför poolväggen. Brunnen är inte mer än 40-50 cm djup och endsat tänkt att hysa de två transformatorerna som skall mata poollamporna med el. Från denna el-brunn har jag sedan förlagt dragrör som leder bort till förrådet.
Ovanpå poolväggen har jag nu också monterat reglar med dimensionerna 45x170 mm. I dessa reglar har jag sågat ut en sänka i den kant som ligger närmast poolhålet. Sänken är 11 mm djup och 50 mm bred. I denna sänka skall sedan den topmonterade snap-in listen skruvas. Det är sedan denna list som är tänkt att man skall fästa linern i. Under reglarna hag jag lagt syllpapp för att dela skydda reglarna lite från eventuell fukt i lecan men framför allt för att hända ut över fuktspärren på poolväggens utsida. Detta för att förhindra att vatten rinner ner bakom fuktspärren.Nu är vädret toppen så nu gäller det att få allt på plats så fort det bara går... bara att ligga i med andra ord ...

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.