stenläggningen är nu klar!

Tänkte jag skulle lägga upp bilder på resutlatet av vårt poolbygge nu efter det att stenläggningen är klar.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.