Alla dessa val som vi redan gjort.

Det är 1 1/2 år sedan vi började rita på ombyggnaden av vårt fritidshus. Så mycket vi fick sätta oss in i. Planritning, situationsplan, sektionsritning, stående lockläktpanel, holmejer mm. Vårt ordförråd utvidgades rejält.

sektionsritning

Vårt första val av nytt hus föll på ett som var mycket billigt. Det framhöll företaget och det stämde. Men då fick man ta huset med hull och hår. Omval kostade och då var det mycket begränsade val som vi fick göra.Dags att tänka om. Då föll blicken på Myresjöhus. Här gavs möjlighet att välja och bygga sitt personliga hus.Visserligen kunde vi inte få fönster av PVC, som vi skulle ha haft i vårt egenritade hus. Det är så fina gammeldags utåtgående tvåluftsfönster med fasta spröjsar och haspar. De är så fina så att de t.o.m. får sättas in i kulturmärkta hus enligt företaget. Elitfönsters Retro aluminiumklädda fönster blev dock ett fint alternativ för oss. En extra tröst var att vi kunde få dessa i den sandgula färgen, vilket inte var möjligt med PVC-fönsterna. Underhållsfria gammeldags fönster är ett måste. Vi avskyr att måla fönster och samtidigt vill vi att hela huset ska vara i en gammeldags stil.

Vårt tidigare val av kök med porslinsvask från IKEA och fina Retro kyl/frys FRÅN Gorenje kan vi även få behålla. Nu sörjer jag inte längre det hus vi själva ritat. Det här blir faktiskt bättre än vi kunnat hoppas.

gorenje kyl frys

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.