Huset blir svart

Varje dag händer det massor på bygget. I slutet av förra veckan började de måla huset svart och snart är hela huset svart. De har även satt upp nät på den delen av huset som ska vara putsad. Två gånger ska huset strykas. De målar även undersidan på takskägget.Jag vill bara att huset ska bli helt svart och i slutat av denna veckan är det så.

Fasaden blir svart. Ställningarna är fortfarande kvar.

Groventrégaveln utan byggställningar

Framsidan utan ställningar

Här är en bild av området där vi bygger vårt hus. Man kan skymta vårt hus bakom det gula enplanshuset.

Området

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.