Den som väntar på något gott…

…väntar alltid för länge. Det nya datumet för husets ankomst är måndag den 18 oktober.


Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.