Den som väntar på något gott…

…väntar alltid för länge. Det nya datumet för husets ankomst är måndag den 18 oktober.