Garage

Sådärja…nu finns även en 3D-modell av garaget. Nedan är två bilder som visar garaget och dess placering på tomten.

Vy uppifrån som visar placeringen på tomten. Vändplanen (se tomtkartan i tidigare inlägg) är det ljusgråa området i nedre vänstra hörnet.


Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.