Tomten

Den tomt som vi har köpt ligger i Skeda Udde en dryg mil söder om Linköping. Det nya villaområdet där vi ska bygga vårt hus består av totalt 33 tomter. Av dessa är 8 st sålda i dagsläget, det finns med andra ord stora möjligheter för fler att flytta hit! Tomtmarken ägs av Myresjöhus vilket innebär att vi var begränsade till att välja ett hus antingen från Myresjöhus sortiment eller en Smålandsvilla. Vårt val föll till sist på ett Myresjöhus Linden eftersom det var den hustyp som vi tyckte passade bäst på vår hörntomt och som var tillräckligt stort. Nedan är en översiktskarta som visar var Skeda Udde ligger (se pilmarkering).  

 Tomten som vi valde är en hörntomt som ligger i den västra delen av villaområdet, se pilmarkering nedan. 

 Här är en detaljbild av tomten. Totalt är den på 1184 m2. .

 …och så här ser det ut i verkligheten. Vår tomt är alltså i förgrunden av bilden. Tittar man riktigt noga ser man att Hanna står och inspekterar tomten i högra delen av bilden. 

 Till sist…här är en skiss som visar hur vi tänkt ställa huset och garaget (dubbelgarage) på tomten.


Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.