Grundläggning vecka 2

I förra veckan har gubbarna jobbat med att gräva ut tomten för att sedan fylla igen den med både gamla massor som var användbara och nya massor som saknades för att sedan kunna packa tomten ordentligt och höja husets placering till den sockelhöjden vi enats om med kommunen, jag litar på deras omdöme när det kommer till höjden där eftersom vi själva inte har den blekaste aning. Magnus vår projektansvarig tyckte samma sak med motivering att man vill inte att folk "tittar ner på huset när dom står på vägen". Jag förstår precis hur han menar!Den här veckan har dom börjat förbereda för själva husgrunden så det har kommit kantelement på plats och nu gräver dom en kulvert med vatten/avlopp, el och bergvärme till garaget. Det känns som att dom kommer börja gjuta innan veckans slut 😃För er som bygger garage själv precis som oss kan jag berätta att det kostar ca 30.000 kr för firman att dra 14 meter kulverten till garaget med alla ledningar.

Husgrunden vecka 2

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.