Bygglovet

Idag var det exakt 20 veckor sedan som vi ansökte om bygglov! Kommunen vill växa och har som mål att kunna ge ett bygglov inom 10 veckor - vilket de inte har kunnat göra i vårat fall. Vi hade en uppfattning om att när man bygger med totalentreprenad så kan man i princip luta sig tillbaka och låta någon annan ta hand om allt. Men riktigt så har det inte visat sig vara. Med risk för att låta bitter men vi vill såklart redovisa för hur vårt husbygge fortskrider. Då måste man även ta med det som är negativt. Av det som blivit fel kan man göra bättre nästa gång! :)Det har varit en rad olika anledningar till att vårt bygglov blev så kraftigt försenat. Det här är anledningarna till kompletteringarna: Kommunen krävde en uppdaterad nybyggnadskarta då den Myresjöhus skickade var gammal. Den del av tomten som utökats var ej med ca 630 kvm istället för 830 kvm Huset var placerat 3,9 m från tomtgräns istället för det tillåtna 4 m Uteplatsen måste vara med i ansökan för att avgöra om huset är tillgängligt med rullstol Färg på taket och fasaden var inte med Det fanns inte planerade marklinjer efter utfyllnad på fasadritningarna Kommunen ville ha plushöjd på befintlig gata Befintliga marklinjer stämde inte överens med verkligheten pga ej dokumenterad utfyllnad av tomten Marklinjen skulle redovisas 1 meter in på angränsande fastigheter Stödmuren skulle redovisas i plan och sektioner. Murkrönet skulle plushöjdsättas samt marken intill muren Material på stödmuren skulle redovisas Plushöjd på färdigt golv efterfrågades Markplaneringskarta efterfrågades Idag har vi ÄNTLIGEN fått vårt efterlängtade bygglov! Hade det kommit nästa vecka hade hela bygget blivit försenat så vi känner oss lugna nu när vi har fått det. Det här ska firas med ett glas rött! Skål!

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.