Genomgång av geoteknisk undersökning

På rekommendation från vår byggledare, KA och kommunens byggnadsingenjör vid det tekniska samrådet har vi genomfört en geoteknisk undersökning.Resultatet var bra. Det är bra mark att bygga på och massorna kan användas för att anlägga trädgård. Dessutom har vi inte fått någon rekommendation om att vi behöver skifta massor.På måndag kommer vi att träffa grundentreprenören tillsammans med vår KA på tomten för att gå igenom den geotekniska undersökningen som underlag för hur mycket som ska grävas och fyllas. Huset ska stå stabilt men vi ska inte gräva ur och fylla upp mer än vad som krävs.En decimeter gruskross kostar cirka 10 000 kr. Det innebär att en grop som blir 40 cm djupare än nödvändigt kostar oss 40 000 kr att fylla i onödan.Det är naturligtvis omöjligt att jobba kirurgiskt med en grävskopa men med informationen från den geotekniska undersökning och våra skickliga grundentreprenörer så känns det stundande grundarbetet lugnt. Det första spadtaget tas efter mötet på måndag. Spännande!

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.