Första mötet med grundentreprenören

Direkt efter byggstartsmötet åkte vi till tomten för att möta upp grundentreprenören.Ganska snart stod det klart att det inte bara är garagets sockelhöjd som måste justeras utan även husets. Dessutom ser vi att huset och garaget står snett på bygglovsritningen, om än så lite, och grundentreprenören berättade att man brukar titta på hur grannfastigheterna står.Nu återstår att få hjälp av Myresjöhus med att rita exakt placering av hus och garage på nybyggnadskartan och rita ut marklinjer enligt fastställd sockelhöjd. Förslag på sockelhöjd får vi så snart grundentreprenören påbörjat grävarbetet.Vi har även förvarnat vår bygglovshandläggare om att det kommer mindre justeringar med förhoppning om att bidra till en snabb och enkel process.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.