Funderingar inför starten

Januari 2018Som förberedelse inför att bygget drar igång har vi funderat mycket på hur vi vill grovplanera tomten och hur vi kan hantera överblivna massor. Vår tomt är stor och sluttar och vi har för avsikt att använda överblivna massor, som geoteknikern intygat är användbara för utfyllnad på tomten, både för att fylla en stor grop som blivit efter att huset som tidigare stod på tomten rivits och för att plana ut tomten i nedre kant.Dessutom har vi ett par fina, gamla äppelträd som vi hoppas kunna behålla.

Grop att fylla med överblivna massor.

Fina äppelträd

Med en vinter som i år, med kyla och enorma snömängder, kommer våra önskemål att påverka hur snömassorna hanteras och var de enorma snöhögarna förläggs.Tankar runt grovplaneringar har hängt med sedan tomten blev vår och detta är något som vi länge sett fram emot att få rådslå med grundentreprenören.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.