Tekniskt samråd och startbesked

Januari 2018Den 17 januari var vi kallad till tekniskt samråd med en byggnadsinspektör från kommunen, vår KA samt vår byggledare. En dag som vi länge sett framemot. Äntligen skulle vi sätta igång.Det tekniska samrådet kändes riktigt bra. Kommunens byggnadsinspektör gick noggrant igenom alla detaljer rörande lagkrav och byggnormer. Det kändes tryggt. Detta var ett ögonblick då helentreprenaden kom till sin fulla rätt eftersom att vi helt och hållet kunde förlita oss på att Myresjöhus hade samtliga papper och processer i ordning enligt gällande byggnormer och krav och - startbeskedet beviljades.Samtliga mötesdeltagare var överens om att vi kommer att behöva justera sockelhöjden för garaget och vi fick i uppgift att förvarna vår bygglovshandläggare på kommunen om att vi kommer att skicka in en önskan om justering. Exakt hur stor justeringen blir får vi veta när vi träffat grundentreprenören som är expert på området.Frågor om tidplaner, grundläggning, hantering av massor, kakel och klinker, dragning av el och så vidare hänvisade vår byggledare till byggstartsmötet.Vi fick även en samstämmig uppmaning från samtliga vid mötet att genomföra en geoteknisk undersökning. Något som kan upplevas som en extra kostnad men som kan bespara oss dyra överraskningar.

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.