Vi skriver kontrakt

Juni 2017Vi hade sedan en längre tid haft återkommande kontakt med Myresjöhus och fått ett gott intryck. Dessutom hade vi fått möjlighet att gå på en visning av ett Mästergården och eftersom att Myresjöhus är så pass stora i vår geografi så hade vi även kunnat ta flera referenser som talade för att de var en bra leverantör.Mycket talade med andra ord för att vi skulle välja Myresjöhus, samtidigt ville vi inte ta ett så stort beslut utan att jämföra dem med alternativa husleverantörer. Med huset Mästergården som utgångspunkt gjorde vi en noggrann jämförelse med flera husleverantörer men till slut föll valet ändå på Myresjöhus.Med Myresjöhus skulle vi få ett hus med hög utgångsstandard med möjlighet att anpassa planlösningen till våra specifika behov till en rimlig kostnad. Dessutom kunde vi välja helentreprenad. En förutsättning för oss som varken har tid eller kunskap att byggleda eller bygga hus. Helentreprenad kände vi också ingav viss trygghet om det skulle uppstå problem eftersom att vi med helentreprenad bara har en part att reklamera till och slipper hantera konsekvenserna om något går snett och det är svårt att avgöra vilken entreprenör som orsakat problemet.I mitten av juni skrev vi kontrakt med Myresjö och resan till Huset inleddes på riktigt.

Mästergården

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.