Byggnation pågår

Vi har nu fällt alla träd och påbörjat sprängning. Byggnationen går enligt plan och vi väntar första husleveransen v 45.