Trädgårds planering

Trädgård4

Vi har anlitat Trädgårdsplanket som trädgårdsarkitekt för inramningen av Villa Heden här kommer lite text om hur Josefina Lundin från Trädgårdsplanket arbetade fram vår trädgård, stensättning och belysning."Den omgivande miljön skall lyfta huset året om. Vintergröna växter, prydnadsträd och prydnadsbuskar ger en stark,vacker och välkomnande stomme, som också är lättskött. Två prydnadsträd, Tokyokörsbär, ger inramning och balanstill huset. En vintergrön plantering med idegransklot, rhododendron och bergbambu bildar en låg, mjuk häck påömse sidor om entrégången. Klätterväxt vid spaljéerna på uterummet är snabbväxande bokharabinda som får en omgivande bas av marktäckande perenner och vårlökar.Fristående skärmar, byggda i samma manér som pergolan, utanför kök och matplats bildar både insynsskydd och blickfång. Här planteras murgröna och brokbladig funkia. Utanför det höga köksfönstret placeras en bergbambu som ljussätts. Den rundade altanen omgärdas dels av en mindre perennrabatt med vipphortensior som fond, dels av tre flerstammiga, uppstammade häggmisplar och en bambu. Runt växtligheten läggs gräsmatta. Träd och buskar i gräsmatta, får en stålring runt sig för att underlättaskötsel. I rabatten inne i uterummet planteras en bambu ’Asian Wonder’ med hasselört som marktäckare. Denna planteringbehöver ett bevattningssystem med droppslang och timer."

Trädgård1

Trädgård2

Trädgård3

Hej!

Vi kan hjälpa dig bättre om du berättar för oss i vilken kommun du vill bygga.