Beställ katalog
  • Miljö/hållbarhet

Svanen har landat i Myresjö

Vår byggprocess har grundlicens för att bygga enligt Svanens krav, vilket betyder att vi kan bygga Svanencertifierade hus.

För miljö och inomhusmiljö

Svanen har funnits sedan 1989 och är ett välkänt varumärke, förmodligen den mest kända miljömärkningen vi har i Sverige. Att jobba med Svanen innebär trygghet i form av att en oberoende tredje part granskar allt vi gör. Ett Svanenmärkt hus är ett bra val för miljön – men också för dig som flyttar in i huset, eftersom Svanen lägger stort fokus vid en god inomhusmiljö.

Hårda krav

För att klara Svanens krav behöver 41 olika kriterier uppfyllas. Det handlar till exempel om att se till att alla material som används i byggprocessen är listade hos Svanen och godkända för att byggas in i ett Svanenmärkt hus. Men också om husets utformning, energiförbrukning, inomhusmiljö och dagsljusinsläpp.

Du ska veta exakt vad du får

När det gäller själva byggprocessen ligger den stora skillnaden i just dokumentationen: i ett Svanenmärkt hus ska du veta exakt vad du får. Detta ställer också krav på alla våra entreprenörer, om till exempel spacklet tar slut ute på byggplatsen kan man inte springa ut och köpa en vilken tub som helst – det måste vara ett spackel som redan finns listat hos Svanen.

Även inredning och utrustning

En stor sak med att bygga nytt hus är att få göra det helt till sitt eget. Men för att kunna bygga ett Svanenmärkt hem behöver alla material i huset vara listade och godkända hos Svanen. Det gör att även alla tillval du gör måste finnas med på den listan. Här kommer vi att ta fram anpassade tillvalslistor, som gör det enklare för dig som vill bygga Svanenmärkt att välja rätt.

Svanen flyger bara på beställning

Vi har grundlicensen och det är en kvalitetsstämpel i sig, men den innebär inte att alla hus vi bygger automatiskt blir Svanencertifierade. Det går heller inte att certifiera ett redan byggt hus i efterhand. Väljer du att bygga hus med oss på Myresjöhus får du själv välja om du vill att ditt nya hem ska byggas enligt Svanens krav.

Janne Bergendahl Säljare, Myresjöhus

På brevlådan inom några dagar.

Beställ vår katalog

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.