Beställ katalog
  • Miljö/hållbarhet

Svanen har landat i Myresjö

Vår byggprocess har nu grundlicens för att bygga enligt Svanens krav, vilket betyder att resan mot att kunna Svanencertifiera våra hus har börjat.

För miljö och inomhusmiljö

Svanen har funnits sedan 1989 och är ett välkänt varumärke, förmodligen den mest kända miljömärkningen vi har i Sverige. Att jobba med Svanen innebär trygghet i form av att en oberoende tredje part granskar allt vi gör. Ett Svanenmärkt hus är ett bra val för miljön – men också för dig som flyttar in i huset, eftersom Svanen lägger stort fokus vid en god inomhusmiljö.

Hårda krav

För att klara Svanens krav behöver 41 olika kriterier uppfyllas. Det handlar till exempel om att se till att alla material som används i byggprocessen är listade hos Svanen och godkända för att byggas in i ett Svanenmärkt hus. Men också om husets utformning, energiförbrukning, inomhusmiljö och dagsljusinsläpp.

Du ska veta exakt vad du får

När det gäller själva byggprocessen i fabriken har vi egentligen inte gjort några större förändringar. Den stora skillnaden ligger just i dokumentationen: i ett Svanenmärkt hus ska du veta exakt vad du får. Detta ställer också krav på alla våra entreprenörer, om till exempel spacklet tar slut ute på byggplatsen kan man inte springa ut och köpa en vilken tub som helst – det måste vara ett spackel som redan finns listat hos Svanen.

Även inredning och utrustning

En stor sak med att bygga nytt hus är att få göra det helt till sitt eget. Men för att kunna bygga ett Svanenmärkt hem behöver alla material i huset vara listade och godkända hos Svanen. Det gör att även alla tillval du gör måste finnas med på den listan. Här kommer vi att ta fram anpassade tillvalslistor, som gör det enklare för dig som vill bygga Svanenmärkt att välja rätt.

Svanen flyger bara på beställning

Att vi har grundlicensen klar är en kvalitetsstämpel i sig, men den innebär inte att alla hus vi bygger automatiskt blir Svanencertifierade. Det går heller inte att certifiera ett redan byggt hus i efterhand. Men vi är på god väg. Det första Svanenmärkta visningshuset är redan byggt, inom vårt koncept Flyttklart är de första villorna som ska Svanencertiferas på gång. Och i framtiden kommer du som bygger hus med oss på Myresjöhus själv kunna välja om du vill att ditt nya hem ska byggas enligt Svanens krav.

Hej!

Berätta för oss i vilken kommun du vill bygga. Vi kommer anpassa webbplatsen till din valda kommun för att förenkla för dig.