En stor affär - Så ska du tänka med din planlösning

Ditt hus är resultatet av massor av val. Stora som små. Myresjöhus tar dig i handen och hjälper dig att tänka rätt när du fattar ett av de viktigaste. Vi pratar om planlösningen.

Att bygga hus är ofta en lång process. Och med tanke på att du har många och viktiga beslut att fatta längs vägen är det faktiskt bra. Ju mer tid du har att fundera kring dina val, desto nöjdare blir du förmodligen när du flyttar in. Det finns många praktiska detaljer som är värda att tänka till lite extra noga på. Inte minst när det gäller vilken typ av hus du ska bygga och hur planlösningen ska se ut.

Vad drömmer du om?

Ett hus kräver en tomt. Om du inte redan hittat din kan du få en hel del bra tips som underlättar ditt sökande i vår Tomtbank. Förmodligen har du hunnit samla på dig en hel del idéer om huset som ska stå på den. Nu är det dags att sammanställa dem. Ta gärna hjälp av vänner och familj som du känner förtroende för och hör vad de tycker. Gå på husvisningar, kika runt på nätet och lär dig av andras lösningar. Försök att ha ett öppet sinne och väg olika lösningar mot varandra. När det gäller husets utseende och planlösning behöver du också tänka på att det ska passa tomten.

"Gå på husvisningar, kika runt på nätet och lär dig av andras lösningar"

Myresjöhus chefsarkitekt Aleksandra Ohlson har hjälpt hundratals kunder att skapa hus av drömmarna. Hon menar att dina egna behov självklart ska styra vilket hus du väljer att bygga, men att det också finns yttre faktorer och förutsättningar du måste väga in.
– Börja med att titta på den bebyggelse och miljö som finns i närheten av din tomt, och tänk sedan vilken typ av hus som skulle passa in. Det kan ju också finnas krav reglerade i detaljplanen att huset ska smälta in i den befintliga bebyggelsen. I detaljplanen finns också angivet vilka mått huset får ha – till exempel byggyta och byggnadshöjd. Det får konsekvenser för hur stort hus du kan bygga och i hur många plan. När det gäller husets stil tycker jag också att det är viktigt att tänka att du ska bo i huset länge, förhoppningsvis hela livet. Även om huset gärna får ge uttryck för tidens anda, så rekommenderar jag att stilen, materialvalen och även planlösningen ska hålla över tid. Inte minst ger det också huset ett bättre andrahandsvärde om du bestämmer dig för att sälja det i framtiden. 

SKISSA NED DIN PLANLÖSNING

Om du vill bygga ett hus helt utifrån dina egna idéer, eller om du bestämmer dig för att göra förändringar utifrån en befintlig planlösning är det viktigt att du kan förmedla de tankarna till din arkitekt eller säljare på ett tydligt och bra sätt. Idag finns det många digitala verktyg som du kan ladda hem till din dator och använda. Men det går såklart också bra med papper och penna. Ett vanligt misstag många gör i det här skedet är att överskatta ytan och tro att man kan klämma in betydligt mer än vad som är möjligt. Ett exempel är de tillgänglighetskrav som utökats de senaste åren och bland annat reglerar att korridorer måste vara minst 1,30 breda och utformningen av badrum måste ge möjlighet till åtkomst med rullstol.
– Men jag tycker fortfarande att det är väldigt bra att man gör den här typen av skisser, eftersom det hjälper kunden att tänka igenom planlösningen och de önskemål man har. Då blir det också lättare för mig som arkitekt att möta kundens behov med mina förslag, säger Aleksandra.

VAD HÄNDER I MORGON?

Något som är viktigt att ta hänsyn till redan under planeringen av ditt nya hus är hur många som kommer att bo i det. Kommer ni att skaffa fler barn? Har ni stora barn kanske de flyttar hemifrån inom ett par år? Får ni besök av långväga gäster som ska kunna övernatta hos er? Ju fler medlemmar ni har i familjen, desto högre krav ställer det också på förvaringsutrymmen. Ett sätt att få mer yta är att bygga en friggebod eller ett attefallshus. De nya attefallshusen har en byggyta på 25 kvadratmeter, och du har rätt att uppföra en sådan byggnad på din tomt även om ditt hus redan utnyttjar detaljplanens tillåtna byggyta till max. Dock måste detta ske efter att du fått beviljat bygglov för huvudbyggnaden, alltså ditt bostadshus.

På boverket.se kan du läsa mer om friggebodar och attefallshus och de bestämmelser som gäller.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?