Välkommen till Väsjön - ett riktigt framtidsprojekt

Sollentuna kommun blomstrar och utvecklas i snabb takt, vilket gör att behovet av nya bostäder också är stort. Väsjön ligger i kommunen – endast 30 minuter från centrala Stockholm – och är ett stadsutvecklingsprojekt, som när det står färdigt kommer att rymma cirka 4 400 bostäder av olika typer och upplåtelseformer.

Projektet Väsjön blir en integrerad del av stadsdelen Edsberg, och visionen för området är ”en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum”.

Läge för livksvalitet

Väsjöområdet ligger vackert mellan Törnskogens och Rösjöskogens naturreservat, vilket innebär att de som flyttar hit får härliga naturpromenader precis inpå knuten. På gångavstånd finns dessutom fyra insjöar varav Fjäturen, Snuggan och Rösjön till större delen ligger i orörd natur. Den fjärde – Väsjön – utgör navet i projektet, med bostäder, anslutande torgplatser, parkstråk och strandpromenad. Mellan Väsjöområdet och Edsberg ligger ett idrottsområde med bland annat tennishall, fotbollsplaner och skidbacken Väsjöbacken.

Nya skolor, förskolor och sportanläggningar

Förutom att nya bostäder växer fram här vill kommunen att Väsjön ska bli till en plats som har både staden och naturen som sin arena. Identiteten av naturnära storstadskänsla får Väsjön tack vare närheten till både naturupplevelser, barnomsorg, kreativa lekmiljöer, gångstråk och träningsmöjligheter. Projektet har redan en bra grund att stå på, som kommunen vill bygga vidare på med nya skolor, förskolor, äldrevård och ett ökat utbud av sport- och friluftsanläggningar. En ny F-9-skola planeras vid Väsjö torg och förskolor i nära anslutning till de nya bostadskvarteren.

Youtube video preview

Med sjön i fokus

Varje år hålls det en naturdag vid Väsjön, där syftet är att besökarna får prova på olika aktiviteter i det natursköna området, men också att informera om aktuella naturinsatser som görs i och kring sjön. 2016 flyttades vassöar för att skapa nya häckningsplatser för sjöns fåglar, och under 2017 påbörjade man muddringen av sjön för att minska ytväxtligheten och på så sätt ge sällsynta växter bättre förutsättningar att växa i sjön. I samband med stadsutvecklingen kommer kommunen också att restaurera sjön och anlägga ett blågrönt stråk – en ekologisk väg för djur – mellan Törnskogens och Rösjöns naturreservat.

Flytta till framtiden

Målet med projektet Väsjön är att alla invånare i Sollentuna, närboende och de människor och föreningar som spenderar tid i Väsjöområdet och på sportfältet ska gynnas av bostadsutvecklingen. I och med Väsjön får fler människor möjlighet att bo kvar i Sollentuna, kommunen blir ännu mer attraktiv, invånarna får ett rikare kultur- och friluftsutbud och idrottsföreningar får nya och modernare anläggningar att verka i. Det är ett riktigt framtidsprojekt, kort sagt, där den som flyttar in får ta del av den spännande utvecklingen.

Vi har byggt fem unika villor i Södersätra

I området Väsjön i Sollentuna bara 30 minuter från centrala Stockholm växer ett helt nytt område fram. Här har Myresjöhus byggt fem tvåplansvillor som kommer att fungera som visningshus under 2018.

Läs mer om Södersätra

Se alla kommande visningar

Från och med augusti kommer husen i Södersätra att vara öppna för visning varje helg. Läs mer och se aktuella tider för visningar här.

Se alla kommande visningar här

Beställ katalog från Myresjöhus