Vilken värmelösning är rätt för ditt Myresjöhus?

Vi tog ett samtal med Richard Carlholmer på Myresjöhus VVV-leverantör NIBE Energy Systems, för att ta reda på vilken värmelösning som är rätt för ditt hus.

När du bygger ett Myresjöhus har du ett stort antal färdiga husmodeller att välja på. Men skulle det vara så att du istället vill bygga ett helt specialritat hus från grunden så kan du få hjälp av en av våra arkitekter att planera fram detta hus - helt utifrån dina egna önskemål och behov.

Beroende på hur stort huset du väljer att bygga är så finns det sedan olika alternativ för värmelösning. Myresjöhus VVV-leverantör (värme, vatten och ventilation) är NIBE Energy Systems. Richard Carlholmer är Key Account Manager på NIBE, och han vägleder dig här genom beslutsprocessen och berättar mer om vad du bör välja för värmelösning till just ditt Myresjöhus.

- Det finns tre parametrar att ta hänsyn till vid val av värmeanläggning, säger Richard. Den första är att anläggningen måste uppfylla BBR, det vill säga Boverkets byggregler. Det andra är investeringen – hur mycket får man egentligen lägga på sin värmeanläggning? Och den tredje är elräkningen. Hur positivt påverkas elräkningen av investeringen som man gör?

Du kommer att berätta mer om den lösning som du tror passar de allra flesta Myresjöhus-ägare. Vad är det som utmärker ett sådant hus?

- Det är storleken. Den lösning som jag kommer att presentera är egentligen gällande för alla Myresjöhus som är upp till cirka 200 m² stora. Då finns det nämligen egentligen bara en lösning som är värd sin investering och som får ner energikostnaderna rejält – och det är vår frånluftsvärmepump NIBE F750. Frånluftsvärmepumpen klarar BBR:en, och är varvtalsreglerad, vilket betyder att den anpassar sig efter husets behov. Det är absolut mest pump för pengarna.

Kan du ge ett exempel på hur energikostnaden kan se ut för ett Myresjöhus med värmeanläggningen NIBE F750?

- Om vi tar Myresjöhus Level One-hus Smart 178 som exempel, som ju också är 178 m² stort – så får du en energikostnad på drygt 7000 kWh årligen, vilket ger knappt 600 kWh per månad. Det är inte alla som vet hur mycket en kWh kostar, men då kan jag säga att det är ungefär en krona. Du får alltså som ägare av ett hus på 178 m² från Myresjöhus, en värmelösning som ger dig en elräkning på cirka 600 kronor i månaden. Mycket förmånligt.

"Som ägare av ett hus på 178 m² från Myresjöhus får du en värmelösning som ger dig en elräkning på cirka 600 kronor i månaden - mycket förmånligt!" 

Man hör annars mycket om att bergvärme är en bra lösning som också gör plånboken glad. Men du skulle inte rekommendera detta för ett Myresjöhus under 200 m²?

- Nej, det skulle jag inte. Man får ge 60-80 000 kronor extra för en bergvärmepumpsanläggning, för en 1000-2000 kWh lägre årlig elräkning. Det är en dyr merinvestering för den här typen av hus. Enda tillfället då jag skulle rekommendera bergvärme som värmelösning till ett hus på under 200 m² är ifall man har planerat att bygga en sommarpool och/eller ett uppvärmt garage. Poolen och sidobyggnaderna drivs vanligen av samma apparat som huset, och då klarar inte riktigt frånluftsvärmepumpen av att uppfylla BBR:en, eller för den delen att värma poolen.

Om vi nu har konstaterat att er frånluftsvärmepump NIBE F750 är den bästa lösningen för de allra flesta Myresjöhus-ägare, så kommer nästa fråga. Erbjuder ni någon mer lösning som kan få ner elräkningen ytterligare hos våra kunder?

- Det gör vi, och det är ett mycket miljövänligt och prisvärt alternativ som ganska nyligen har slagit igenom på den svenska marknaden. Och det är våra solcellspaket. Som blivande husägare tycker jag absolut att man ska ställa sig frågan om man vill välja till detta då det är ett utmärkt komplement till frånluftsvärmepumpen.

Hur mycket kan ert solcellspaket påverka energiåtgången om man kombinerar det med NIBE F750?

- Det finns faktiskt möjlighet att i princip halvera eller rent av neutralisera energiåtgången i sitt hus genom detta enkla val. Med solcellspaketet laddar man ner mellan 3000 kWh till 6000 kWh årligen – en produkt som i princip har en garanterad hållbarhet på 25-35 år.

Då frågar man sig förstås också vad en sådan investering kostar?

- När man väljer till denna lösning till sitt Myresjöhus så får man paketet med 3 kW för cirka 70 000 kronor, installerat, momsat och klart. Därefter får man 30 % av totalkostnaden i bidrag från Länsstyrelsen, vilket innebär att man för cirka 49 000 kronor får en produkt som sitter lika länge som tegelpannorna, och som halverar VVV-kostnaderna. Eller så väljer man 6 kW som ger 6000 kWh tillbaka och kostar cirka 130 000 kronor men med bidrag blir det cirka 91 000 kronor. Det är en mycket prisvärd investering.

"För cirka 49 000 kronor får du en produkt som sitter lika länge som tegelpannorna, och som halverar VVV-kostnaderna."

Hur många tror du väljer solceller enbart för att det är ekonomiskt fördelaktigt?

- Det är inte länge som det har lönat sig att installera solceller i Sverige – men nu gör det det, och är således en mycket bra anledning att investera i det. Många gör det förstås också för att det är miljövänligt, och för att det ger en bra magkänsla. Ungefär som att sopsortera. Vi ser att det är mer självklart med solceller hos yngre personer, men att valet förekommer i alla ålderskategorier.

Kan du sammanfatta din guide med några få ord?

- Har du ett Myresjöhus på upp till 200 m² (och inte har tänkt bygga till pool eller uppvärmd sidobyggnad), så är det vår frånluftsvärmepump NIBE F750 du ska välja, gärna i kombination med vårt miljövänliga och prisvärda solcellspaket.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?