Våra arkitekter

Vill du utforma din villa efter dina egna visioner och önskemål kan våra arkitekter hjälpa dig att rita upp ett unikt hus utifrån dina behov. Oavsett om du vill rita ditt hus från grunden eller bo i ett av våra färdigritade hus är det våra arkitekter som skapar visionen och tar fram konceptet för hur bostaden utformas. Vi är mycket stolta över våra hus och för att du ska få en känsla för vilka det är som har ritat upp dem presenterar vi här personerna bakom husen.

Tommy Karlsson

Jag ser mig själv som en slags rådgivande samordnare. Min roll är att anrätta byggdrömmarnas

råvaror till upplevelser och användarvänlighet. När jag skapar ett nytt hus har jag fokus på framtiden och blandar gärna med beprövade, goda lösningar.

Det är också viktigt att husets olika beståndsdelar sammanfogas till en helhet som anpassas för livets olika skeden, att förutsättningarna i den omgivande miljön tillvaratas och att huset förmedlar intressanta uttryck. Gärna med inslag av nya innovationsdetaljer. När tankarna från ritbordet upptäckts först då huset tagits i bruk kan jag känna extra stolthet.

Tommy Karlsson, Arkitekt

Tommys tips när du planerar din planlösning

Tänk på hur din livssituation kan se ut om 10‐15 år och att bra förvaringsmöjligheter ofta underlättar såväl trevnaden som användarvänligheten i husets övriga delar. Tänk också på var cyklarna och äppelträdet har sin plats.

Tamara Matic

Jag söker ständigt efter nya inspirationskällor, det kan handla både om att studera nya trender och att inspireras av äldre lösningar. Det är viktigt att få nya perspektiv och infallsvinklar på det vi gör. Min kreativitet flödar när jag ställs inför en utmaning som gör att jag måste använda all min kunskap och när jag tillsammans med kunden hittar lösningar som de blir nöjda med.

Att få vara med och ta fram något som människor kommer att bo och leva i under en lång tid framöver gör mig stolt. Det är extra kul när jag kan tillföra idéer som kompletterar kundens vision och gör helheten fulländad.

Tamara Matic, Arkitekt

Tamaras tips när du planerar din planlösning

Det kan vara svårt att se framför sig hur stora ytorna på ritningen faktiskt är, då kan det vara bra att mäta upp en yta i verkligheten och ha den som referens. Tänk även till kring hur du vill möblera huset, så att planlösningen kan ta hänsyn till det.

Stefan Karlsson

Utgångspunkten när jag börjar med en skiss är att ta fram ett hus utifrån kundens visioner och behov. Det är viktigt att skapa ett hus som passar just deras levnadssätt. Det är även viktigt att huset och kringliggande miljö är i samklang för att helheten ska bli bra.

När kunden är osäker på visionen kring huset och där jag lyckas läsa av dem för att sedan ta fram en lösning som passar, då är min roll som mest givande. Jag tycker även om utmaningen när kunden är tydlig med vad den vill men att det är svårt att genomföra, då sätts kreativiteten på prov. Jag blir stolt när jag har ritat upp ett hem med goda förutsättningar att bo och trivas i.

Stefan Karlsson, Arkitekt

Stefans tips när du planerar din planlösning

Fokus ligger helt naturligt ofta på utrymmen som vardagsrum och kök medan praktiska utrymmen som klädkammare, tvättstuga och förvaring kommer lite i andra hand. Mitt tips är att lägga en extra tanke på de senare nämnda utrymmena och därigenom få ett ännu bättre boende. 

Frida Andersson

Jag tar gärna inspiration från äldre bebyggelse och gör en modern tolkning. Detta i kombination med nya innovativa lösningar och material.

God arkitektur behöver inte vara avancerad, ett hus kan i sin enkelhet med hjälp av kulörer, fönsterspråk och ytskikt ges ett spännande uttryck.

I min roll som arkitekt är det viktigt att bemöta kunders olika tankar och visioner, kunden måste känna sig delaktig i processen. Varje projekt är unikt och det är därför viktigt att väga in de olika variablerna såsom tomtens förutsättningar och den omgivande bebyggelsen.

Frida Andersson, Arkitekt

FRIDAS TIPS NÄR DU PLANERAR DIN BOSTAD

När man talar om bostadens interiör, skapas första upplevelsen i det ögonblick du kliver innanför dörren, jobba därför gärna med siktlinjen. Öppna ytor och naturligt dagsljus är här att föredra. 

Glöm inte bort att ta tillvara på vårt naturliga dagsljus då ni planerar er bostad. Låt ljuset flöda genom rummen och från olika väderstreck, jobba med höjdsättningen av fönster och skapa på så vis god rymd i rummen.

Tänk på ytorna mellan rummen, undvik långa passager och utnyttja istället dessa ytor till olika rumsligheter.

Sist men inte minst, glöm inte bort det yttre rummet, utemiljön. Här kan du skapa olika rumsligheter som förlänger bostaden och bygger på dess karaktär, när dessa ytor samspelar ges en god balans.

 

Aleksandra Ohlson

Min kreativitet flödar när jag slappnar av – när det inte är framtvingat. Lösningarna kan komma när jag gör något annat, därför är det viktigt att skapa ögonblick för lugn och reflektion. Jag hämtar ofta inspiration från andra kreativa verk, så som konst, musik och inredning.

Det mest givande med att vara arkitekt är att hitta optimala lösningar för kunden. Många gånger har de svårt att uttrycka sina drömmar, att då kunna hitta en lösning som får kunden att säga – ”Det är perfekt, vi vill inte ändra på någonting” får mig att känna stolthet. Det händer att kunder vars hus jag ritade för 10-15 år sedan kommer tillbaks och vill ha sitt andra hus ritat av mig, det är roligt.

Aleksandra Ohlson, Arkitekt SAR/MSA

Aleksandras tips när du planerar din planlösning

Utgå ifrån läget. När du väl har en tomt förändras ofta förutsättningarna gentemot din ursprungliga plan. Det är viktigt att anpassa planlösningen efter tomtens egenskaper, väderstrecken och grannarna. Tomten styr i stor utsträckning hur utformningen av huset kan se ut.

INGALILL LÄGERSTEN

Inspirationen att skapa får jag oftast via naturens skönhet och färgspel. För mig är mötet med kundens behov och önskedröm en inspirationskälla som väcker kreativiteten och gör den konstruktiv. Familjens dagliga liv i och utanför huset styr delvis ytornas placering. Viktigt är också tomtens miljö, med vyer, höjd och väderstrecksförhållanden.

Att kunna följa årstidernas växlingar inifrån husets rum är också en god förutsättning för att bo och trivas under en lång tid framöver. När kunden säger: ”Jag blir lycklig varje gång jag kommer hem och sätter nyckeln i låset, jag är Hemma!” Då är uppdraget slutfört och tanken/handen bakom pennan nöjd!

Ingalill Lägersten, Tidigare arkitekt hos Myresjöhus

Ingalills tips när du planerar din planlösning

Tips när du planerar din planlösning: Det är viktigt att varsamt placera huset i tomtens naturliga topografi och inte våldföra sig med nyskapat landskap. Samspelet mellan trädgård och hus ger det njutbara livsrum som vi behöver. Att öppna dörren och gå in i huset skall förstärka känslan av trivsel och frihet genom luftiga, ljusa och öppna ytor. Samtidigt ska övergången till avskild barn- vuxendel vara naturlig.

Läs våra fördjupande artiklar

Smarta råd inför ett stort beslut

Så ska du tänka med din planlösning

Ditt hus är resultatet av massor av val. Stora som små. Myresjöhus tar dig i handen och hjälper dig att tänka rätt när du fattar ett av de viktigaste. Vi pratar om planlösningen.

Läs hela artikeln

Läs våra fördjupande artiklar

Följ med bakom kulisserna

Från idé till katalog - Så växer ett Myresjöhus fram

 I årets jubileumskatalog presenteras 46 husmodeller – men hur har det egentligen gått till att ta fram dem? Myresjöhus chefsarkitekt Aleksandra Ohlson tar oss med bakom kulisserna.

Läs hela artikeln

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss

Hur vill du att vi kontaktar dig?